logo
Login
Sign Up

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với thanktrip.com ("Trang web") và ứng Android và iOS 'ThankTrip' (gọi chung là “Ứng dụng”). Tên Trang web và Ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Công nghệ và Du lịch TripTech.

Việc khách hàng sử dụng Trang web, Ứng dụng, dịch vụ và công cụ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản sử dụng") bao gồm các chính sách hiện hành được kết hợp ở đây dưới dạng tham chiếu và cấu thành một thỏa thuận hợp lệ giữa bạn và chúng tôi. Nếu bạn giao dịch trên Trang web hoặc Ứng dụng, bạn sẽ phải tuân theo các chính sách hiện hành, như được hiển thị trên Trang web và Ứng dụng cho giao dịch đó. Việc bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng này cấu thành nghĩa vụ và thỏa thuận ràng buộc của bạn đối với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo có thể sửa đổi mà không có bất kỳ thông báo nào của ThankTrip. Mọi hoạt động sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng đều phải tuân theo các Điều khoản sử dụng sau:

Giới hạn về việc sử dụng nội dung:

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên Trang web và Ứng dụng này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và ThankTrip sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua Trang web hoặc Ứng dụng này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Bạn bị hạn chế sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang web hoặc Ứng dụng này. Việc sao chép nội dung từ Trang web và Ứng dụng đều bị cấm trừ và ngoại trừ theo thông báo bản quyền, là một phần của Điều khoản sử dụng này. Việc sử dụng trái phép Trang web hoặc Ứng dụng có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc phạm tội hình sự. Bạn sẽ tự chịu hậu quả phát sinh do vi phạm bất kỳ điều khoản nào nêu trên. Ngoài ra, ThankTrip có độc quyền thay đổi, chỉnh sửa và xóa bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo trước cho bất kỳ người nào.

Biên tập quy tắc ứng xử

Tại ThankTrip, chúng tôi cố gắng kinh doanh hợp pháp và có đạo đức, bao gồm hành động trung thực và công bằng trong tất cả những gì chúng tôi làm và nói chung là đối xử tôn trọng lẫn nhau. Đó là cốt lõi đối với các giá trị của chúng tôi và sự cống hiến tối đa của chúng tôi cho sự xuất sắc. Làm việc hợp pháp và có đạo đức không chỉ tốt cho nhân viên, đối tác và thế giới của chúng ta mà còn tốt cho doanh nghiệp. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: ThankTrip tuyên bố không ghi công cho các hình ảnh được nêu trên trang blog của chúng tôi trừ khi có ghi chú khác. Tất cả các nội dung trực quan được tôn trọng bản quyền cho chủ sở hữu của nó. Chúng tôi cố gắng liên kết lại với các nguồn ban đầu bất cứ khi nào có thể. Nếu bạn sở hữu quyền đối với bất kỳ hình ảnh nào và không muốn chúng xuất hiện trên ThankTrip, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng sẽ bị xóa ngay lập tức. Chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp sự ghi công phù hợp cho tác giả, nghệ sĩ hoặc nhiếp ảnh gia ban đầu. Xin lưu ý: Mọi thông tin do ThankTrip xuất bản dưới mọi hình thức nội dung không nhằm mục đích thay thế cho bất kỳ loại lời khuyên y tế nào và người ta không được thực hiện bất kỳ hành động nào trước khi tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế chuyên nghiệp do chính họ lựa chọn.

Các trang web của bên thứ ba:

Trang web và Ứng dụng chứa các tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép của ThankTrip. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa của nội dung được hiển thị trên Trang web và Ứng dụng. Đôi khi, Trang web và Ứng dụng cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn trong việc cung cấp thêm thông tin hữu ích. Họ không biểu mà chúng tôi xác nhận các trang web). Chúng tôi hoặc các nhà thầu, đại lý, chủ sở hữu và nhân viên của chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách của các trang web khác mà Trang web và Ứng dụng của chúng tôi có thể liên kết hoặc sử dụng các ưu đãi từ đó. Hãy dành thời gian để tìm hiểu về họ là tốt.

Trách nhiệm hữu hạn:

Bằng cách đặt chỗ, bạn hiểu rằng ThankTrip chỉ đơn thuần cung cấp một nền tảng công nghệ để đặt các dịch vụ và sản phẩm và trách nhiệm cuối cùng thuộc về Đại lý Du lịch và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ tương ứng đối với việc thực hiện/hiệu suất của nó chứ không phải ThankTrip. Do đó, hợp đồng dịch vụ cuối cùng là giữa bạn và Đại lý Du lịch và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ tùy từng trường hợp.

Về vấn đề này, bạn cũng thừa nhận những điều dưới đây:

 • ThankTrip không chịu trách nhiệm pháp lý đối với tiêu chuẩn dịch do Nhà cung cấp dịch vụ tương ứng cung cấp.
 • ThankTrip không đảm bảo về chất lượng hoặc tính phù hợp của chúng như được trình bày.
 • ThankTrip không đảm bảo sự sẵn có của bất kỳ dịch vụ nào được liệt kê bởi Đại lý du lịch / Nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng ThankTrip sẽ có quyền bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào có thể gây ra cho ThankTrip do bất kỳ hành vi lạm dụng Trang web hoặc Ứng dụng nào của ThankTrip, bởi bạn và ThankTrip sẽ có mọi quyền tiếp cận tòa án pháp luật thích hợp để thực thi các quyền đó.

ThankTrip và/hoặc công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc nhà cung cấp và những người thừa kế, người thừa kế và người được ủy quyền tương ứng của họ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu do bị từ chối cấp thị thực, chính sách hủy khách sạn của bạn và/hoặc bất kỳ chính sách nào khác của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có liên quan đến sản phẩm mà bạn mua từ TT.

Bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng hộ chiếu của bạn hợp lệ và đủ điều kiện để thực hiện các chuyến du lịch quốc tế. ThankTrip và/hoặc công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc nhà cung cấp và những người thừa kế, người thừa kế và người được ủy quyền tương ứng của họ sẽ không chịu trách nhiệm về việc hộ chiếu bị tuyên bố là không đủ điều kiện nhập cảnh/xuất cảnh trong hoặc trước khi thực hiện hành trình quốc tế . Đưa ra dưới đây, là một số điều cần thiết và không nên làm đối với hộ chiếu của bạn:

 • Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày về;
 • Hộ chiếu viết tay sẽ không được coi là hợp lệ;
 • Hộ chiếu phải có mã vạch; Hộ chiếu không được cắt xén hoặc giả mạo;
 • Và Tên trên hộ chiếu phải khớp với tên trên các giấy tờ khác được cấp thị thực.

Trường hợp bất khả kháng:

ThankTrip cũng như bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc nhà cung cấp nào và những người kế nhiệm, người thừa kế và người được ủy quyền tương ứng của họ sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bị coi là không thực hiện được vì bất kỳ lỗi nào trong việc thực hiện hoặc do chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình dưới đây, toàn bộ hoặc một phần, nếu việc thực hiện đó trở nên không thể thực hiện được do xảy ra các hành động chiến tranh, dù có tuyên bố hay không tuyên bố, phá hoại, cấm vận, hành động khủng bố, bạo loạn hoặc dân sự khác. hỗn loạn, trục trặc trong vận chuyển, hành động của bất kỳ chính phủ hoặc bất kỳ tòa án hoặc cơ quan hành chính nào, thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt, động đất, đình công, hành động của chính phủ hoặc các thảm họa khác, dịch bệnh hoặc hạn chế kiểm dịch hoặc (các) nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của ThankTrip (“Bất khả kháng”). Cả bạn và ThankTrip sẽ cố gắng hết sức để tránh, khắc phục và bù đắp các tác động của bất kỳ nguyên nhân hoặc nguyên nhân tiềm tàng nào của Sự Kiện Bất Khả Kháng. Sau khi chấm dứt nguyên nhân của Sự kiện bất khả kháng, Điều khoản sử dụng được đưa ra dưới đây, sẽ lại có hiệu lực đầy đủ. Tuy nhiên, sự kiện Bất khả kháng sẽ không làm mất đi của bạn hoặc ThankTrip khỏi các nghĩa vụ đã tích lũy trước khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng.

Quyền riêng tư trong giao dịch:

Trang web và Ứng dụng là các nền tảng được cung cấp cho bạn để gặp gỡ và tương tác với các đại lý có liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ khác để tổ chức chuyến đi của bạn. ThankTrip không phải và không thể là một bên tham gia hoặc kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ giao dịch nào giữa các đại lý du lịch đó và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Do đó, xin lưu ý rằng:

Tất cả các điều khoản thương mại/hợp đồng được cung cấp và đồng ý giữa khách du lịch và đại lý du lịch. Các điều khoản thương mại/hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản liên quan đến giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán, ngày, thời hạn và phương thức giao hàng, bảo hành liên quan đến sản phẩm và dịch vụ và dịch vụ sau bán hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ. ThankTrip không có bất kỳ quyền kiểm soát nào hoặc không xác định hoặc tư vấn hoặc tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào việc cung cấp hoặc chấp nhận các điều khoản thương mại/hợp đồng giữa khách du lịch và đại lý du lịch.

Bạn thừa nhận rằng thông qua Trang web và Ứng dụng, ThankTrip chỉ đơn thuần cung cấp một nền tảng cho phép bạn tiếp cận các dịch vụ du lịch khác nhau do các đại lý du lịch cung cấp. Các bên đồng ý rằng hợp đồng mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẽ là hợp đồng hai bên nghiêm ngặt giữa bạn và đại lý du lịch và ThankTrip sẽ không phải là người có quyền riêng tư đối với hợp đồng đó.

ThankTrip, và/hoặc công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc nhà cung cấp và những người thừa kế, người thừa kế và người được ủy quyền tương ứng của họ, sẽ không chịu trách nhiệm hoặc được coi là chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất khả năng sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc hiệu suất của Trang web và Ứng dụng này hoặc do bất kỳ sự thiếu sót nào hoặc sự thiếu hụt các dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ người nào (bao gồm bất kỳ hãng hàng không, đại lý du lịch/nhà điều hành tour du lịch, khách sạn, cơ sở hoặc cơ quan tương tự), những người mà bạn sẽ thuê hoặc thuê hoặc chỉ định, theo hoặc xuất phát từ nội dung có sẵn trên Trang web và Ứng dụng.

ThankTrip không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào đối với các chi tiết cụ thể của mặt hàng (chẳng hạn như quyền sở hữu hợp pháp, uy tín tín dụng, danh tính, v.v.) của bất kỳ đại lý du lịch hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào khác. Bạn nên xác minh một cách độc lập tính trung thực của bất kỳ đại lý du lịch cụ thể nào mà bạn chọn để giao dịch trên Trang web hoặc Ứng dụng và sử dụng phán đoán tốt nhất của bạn cho đại lý đó. ThankTrip sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc không có khả năng thực hiện hoặc không thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của mình do bất kỳ nguyên nhân nào không phải do hành vi hoặc thiếu sót của ThankTrip và nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của ThankTrip, chẳng hạn như Sự kiện bất khả kháng hoặc các sự kiện khác. các nguyên nhân, sự cố tương tự ở hãng hàng không, đường ray, xe buýt, khách sạn hoặc nhà vận chuyển. Trong trường hợp như vậy, khách du lịch bị ảnh hưởng sẽ được thông báo ngay khi tình hình cho phép.

Quyền riêng tư:

Quyền riêng tư của bạn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Khi chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận rõ ràng Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Phương thức hoàn tiền

Bạn thừa nhận và hiểu rằng khoản hoàn trả có thể được thực hiện dưới dạng giấy báo tín dụng/chứng từ để nó có thể được sử dụng cho chuyến đi trong tương lai tùy thuộc vào các điều khoản áp dụng hoặc có thể được thực hiện bằng tiền mặt. Trong mọi trường hợp, phương thức hoàn trả (giấy tín dụng hoặc tiền mặt) phụ thuộc vào Đại lý Du lịch và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ tùy từng trường hợp.

Bồi thường & Hạn chế hoàn trả:

Khách hàng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho ThankTrip, các chi nhánh và cán bộ, giám đốc, người thừa kế hợp pháp và người được ủy quyền của họ đối với bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí pháp lý và các khoản thanh toán trong liên quan và tiền lãi phải trả) được khẳng định chống lại hoặc gánh chịu bởi những người được bồi thường đó, phát sinh từ, kết quả từ hoặc có thể phải trả do, bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào do Người dùng cung cấp hoặc không tuân thủ bất kỳ giao ước của Khách hàng. ThankTrip bảo lưu quyền giữ lại hoặc hủy bỏ khoản tiền hoàn lại nếu phát hiện Khách hàng vi phạm bất kỳ Điều khoản & Điều kiện nào.

Trách nhiệm của khách hàng:

Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đánh giá cao việc nhận phản hồi từ bạn, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Đệ trình của mình, (cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài đánh giá được đăng về Trang web này và/hoặc về ThankTrip trên bất kỳ trang web nào khác, Nền tảng Truyền thông Xã hội hoặc bất kỳ chế độ khác có thể có sẵn cho bạn theo thời gian). Bạn sẽ không đăng hoặc tiếp tục đăng hoặc truyền hoặc tiếp tục truyền hoặc xuất bản/tiếp tục xuất bản bất kỳ nội dung nào về ThankTrip và/hoặc bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào trái pháp luật, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, không đúng sự thật, tục tĩu, khiêu dâm hoặc tài liệu hoặc nội dung khác mà bạn tin hoặc có lý do để tin là không đúng sự thật và có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của ThankTrip.

Chính sách bảo mật của ThankTrip

ThankTrip đánh giá cao sự tin tưởng mà khách hàng đặt vào ThankTrip và trang web của chúng tôi, thanktrip.com (“Trang web”). Do đó, chúng tôi nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn thực hành cao nhất để đảm bảo an toàn cho các giao dịch và quyền riêng tư tối đa của thông tin khách hàng. Chúng tôi tôn trọng nhu cầu của bạn để hiểu cách thông tin do bạn cung cấp đang được chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và lưu trữ. Về vấn đề này, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) để làm quen với hoạt động thu thập và phổ biến thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo với bạn về cam kết chắc chắn của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn và bảo vệ thông tin vô giá của bạn. Chính sách chứa thông tin về Trang web và ứng dụng Android và iOS của "ThankTrip" (các ứng dụng này chung là “Ứng dụng”). Để cung cấp cho bạn khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi không bị gián đoạn, chúng tôi có thể thu thập và, trong một số trường hợp, tiết lộ thông tin về bạn.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trong Chính sách này, chúng tôi đề nghị bạn rời khỏi trang web.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư này, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại sale@thanktrip.com.

Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này cũng như các thông lệ thu thập và xử lý thông tin được nêu trong đó.

Tổng quan

Chính sách quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và thực tiễn của chúng tôi về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến đòi hỏi rất nhiều sự tin tưởng từ phía bạn. Chúng tôi rất coi trọng sự tin tưởng này và ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tính bảo mật và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà người đó có thể được xác định, địa chỉ, ngày sinh, mật khẩu và thông tin thanh toán. Nó không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị xóa hoặc ẩn danh (dữ liệu ẩn danh).

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà người đó có thể được xác định, địa chỉ, ngày sinh, mật khẩu và thông tin thanh toán. Nó không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị xóa hoặc ẩn danh (dữ liệu ẩn danh).

1. Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) tên của bạn; (ii) địa chỉ thư điện tử; (iii) số liên lạc; (iv) địa chỉ cư trú; (v) chi tiết tín dụng/ghi nợ/tài khoản ngân hàng; (vi) địa chỉ giao thức internet (“IP”), trong các trường hợp sau:

2. Khi bạn đặt trước hoặc chọn gói từ Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc thông qua sự hỗ trợ của nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi;

3. Khi bạn đăng ký với chúng tôi, hãy yêu cầu thông tin liên quan đến đến các gói kỳ nghỉ, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, tham gia các cuộc thi, chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm của bạn hoặc cung bất kỳ chi tiết nào khác liên quan đến gói kỳ nghỉ mà bạn sử dụng, gửi cho chúng tôi các truy vấn hoặc đăng ký khuyến mãi;

4. Khi bạn thiết lập một tài khoản miễn phí trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn; Và

5. Khi bạn tham gia với chúng tôi trong bất kỳ sự kiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào hoặc thể hiện sự quan tâm của bạn trên bất kỳ trang nào do chúng tôi lưu trữ trên nền tảng hoặc địa điểm của bên thứ ba hoặc tự nguyện cung cấp thông tin chi tiết của bạn cho các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

6. Mặc dù bạn có thể duyệt qua một số phần nhất định trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, nhưng trước khi đăng ký làm thành viên, một số hoạt động nhất định (chẳng hạn như đặt hàng) yêu cầu đăng ký bắt buộc1. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn (i) ưu đãi dựa trên các đơn đặt hàng trước đó và sở thích của bạn, (ii) thông báo nhắc nhở thanh toán, (iii) chứng từ du lịch và (iv) cập nhật về lĩnh vực du lịch thông qua các bản tin của chúng tôi. Trong trường hợp, bạn không muốn nhận thông tin như vậy, bạn có thể hủy đăng ký thông qua cơ sở trong thông báo email bạn nhận được.

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Trong phạm vi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn bao gồm tin cá nhân để tiếp thị dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khả năng từ chối việc sử dụng đó.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) giải quyết tranh chấp; (ii) khắc phục sự cố; (iii) thúc đẩy một dịch vụ an toàn; (iv) thu các khoản phí nợ chúng tôi; (v) phục vụ lợi ích của người tiêu dùng trong khi cung cấp dịch vụ của chúng tôi, (vi) thông báo cho bạn về các ưu đãi, sản phẩm, dịch vụ và cập nhật trực tuyến và ngoại tuyến; (vii) tùy chỉnh trải nghiệm của bạn; (viii) phát hiện và bảo vệ chúng tôi khỏi sai sót, gian lận và hoạt động tội phạm khác; (ix) thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (x) tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện trải nghiệm của khách hàng; (xi) tiến hành kiểm toán định kỳ; (xii) liên hệ với bạn để gửi thông tin hoặc thông báo quan trọng, v.v. và theo cách khác được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập.

Khuyến mãi tiếp thị:

Các chương trình, nghiên cứu và quảng cáo tiếp thị giúp chúng tôi xác định sở thích của bạn, phát triển các chương trình và cải thiện trải nghiệm người dùng. TT thường xuyên tài trợ cho các chương trình khuyến mãi để mang đến cho Người dùng của mình cơ hội giành được các giải thưởng lớn liên quan đến du lịch và lữ hành. Thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập cho các hoạt động như vậy có thể bao gồm thông tin liên hệ và câu hỏi khảo sát. Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân đó để thông báo cho những người chiến thắng cuộc thi và thông tin khảo sát để phát triển các chương trình khuyến mãi và cải tiến sản phẩm.

3. Sử dụng Dữ liệu Nhân khẩu học và Hồ sơ

Trong nỗ lực liên tục cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, đôi khi chúng tôi có thể thu thập và phân tích dữ liệu nhân khẩu học và hồ sơ về hoạt động của bạn trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi xác định và sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và để quản lý Trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn cũng được sử dụng để giúp nhận dạng bạn và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành các cuộc khảo sát trực tuyến tùy chọn, có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ và thông tin nhân khẩu học (như mã vùng, tuổi hoặc mức thu nhập). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để điều chỉnh trải nghiệm của bạn tại Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, cung cấp cho bạn nội dung mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm và để hiển thị nội dung có liên quan theo sở thích của bạn.

4. Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với ai

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân thu được từ bạn với các công ty và chi nhánh khác của chúng tôi để:

1. Giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính,

2. gian lận và các hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn khác;

3. đồng liên kết các tài khoản có liên quan hoặc nhiều tài khoản để ngăn chặn việc lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi;

4. để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ chung hoặc đồng thương hiệu mà bạn yêu cầu khi các dịch vụ đó được cung cấp bởi nhiều tổ chức công ty.

Các thực thể và chi nhánh đó không được tiếp thị cho bạn do chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân như vậy, trừ khi bạn chọn tham gia một cách rõ ràng. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

1. nếu luật pháp hoặc các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu phải làm như vậy để điều tra bất kỳ tội phạm dân sự hoặc hình sự nào; hoặc

2. nếu việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác.

3. cho các cố vấn pháp lý, tài chính hoặc chuyên nghiệp khác của TT, hoặc

4. để thực thi các điều khoản của Chính sách của chúng tôi;

5. để phản hồi các khiếu nại rằng quảng cáo, đăng bài hoặc nội dung khác vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc

6. để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của người dùng Trang web và Ứng dụng của chúng tôi hoặc công chúng nói chung.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của mình, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, với công ty mẹ và/hoặc công ty con hoặc đối tác kinh doanh cam kết phục vụ nhu cầu trực tuyến của bạn và các dịch vụ liên quan trên khắp thế giới. Dữ liệu đó sẽ được chia sẻ với mục đích duy nhất là nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn. Trong phạm vi mà các thực thể này có quyền truy cập vào thông tin của bạn, họ sẽ xử lý thông tin đó một cách bảo vệ như họ xử lý thông tin họ có được từ các thành viên khác của họ. Bạn nên mong đợi rằng chúng tôi sẽ chia sẻ một số hoặc tất cả thông tin của bạn để tiếp tục cung cấp dịch vụ và thực thể mà thông tin đó đang được chia sẻ, sẽ được yêu cầu tuân theo Chính sách này đối với thông tin cá nhân của bạn.

5. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu báo cáo pháp lý, kế toán hoặc theo luật định.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm tàng do sử dụng hoặc tiết lộ trái phép hoặc dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định sau khi đóng tài khoản của bạn, ví dụ nếu cần thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thực hiện, duy trì bảo mật, ngăn chặn gian lận và lạm dụng cũng như để bảo vệ hoặc thực thi các quyền của chúng tôi.

6. Cookies

Chúng tôi sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu của chúng tôi cũng như của bên thứ ba, chẳng hạn như cookie trên các trang nhất định trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn, hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ được tùy chỉnh theo yêu cầu, mối quan tâm và sở thích của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp một số tính năng chỉ khả dụng thông qua việc sử dụng cookie. Cookie có thể được sử dụng cho dù bạn có chọn đăng ký với chúng tôi hay không. Các nhà cung cấp bên thứ ba như www.google.com (Google) có thể sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập của bạn vào trang web này. Bạn có thể truy cập trang web của bên thứ ba và chọn không sử dụng cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích, nếu bên thứ ba cung cấp tùy chọn như vậy. Chúng tôi đặt cả cookie vĩnh viễn và tạm thời vào ổ cứng máy tính của bạn. Tuy nhiên, những cookie như vậy không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn.

7. Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

ThankTrip rất coi trọng việc bảo vệ Dữ liệu khách hàng của bạn, nhưng thật không may, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu khách hàng của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu khách hàng của bạn được truyền qua bất kỳ kênh nào, chẳng hạn như Trang web; bất kỳ sự truyền tải nào đều có nguy cơ của riêng bạn.

8. Thông báo Sửa đổi và Thay đổi Chính sách

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản của Chính sách theo thời gian nếu thấy phù hợp mà không cần thông báo trước cho bạn và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản này. Do đó, bạn nên đọc lại các điều khoản của Chính sách một cách thường xuyên. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với các điều khoản của Chính sách, bạn có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

9. Chia sẻ ảnh và video của khách du lịch

Bằng cách tự nguyện gửi ảnh hoặc video du lịch của bạn cho ThankTrip sau khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc qua email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác cho chúng tôi, bạn cấp cho ThankTrip, một quyền không độc quyền, vĩnh viễn, toàn cầu, miễn phí , có thể chuyển nhượng và có thể cấp phép phụ, giấy phép chỉnh sửa, phát sóng, chạy lại, sao chép, sử dụng, cung cấp, in và phân phối tài liệu bạn gửi hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trong hoặc liên quan đến ThankTrip và bất kỳ trang web nào của các chi nhánh của ThankTrip, lập trình, nền tảng và/hoặc Ứng dụng (cách thức, chế độ và phạm vi có thể thay đổi mà không cần thông báo cho bạn), theo bất kỳ cách nào và trong bất kỳ phương tiện hoặc diễn đàn nào. Bạn tuyên bố và đảm bảo với ThankTrip rằng bạn có đầy đủ quyền, năng lực và thẩm quyền hợp pháp để cấp giấy phép nói trên cho ThankTrip. Bạn cũng đồng ý rằng (các) nội dung gửi của bạn và việc thực hiện các quyền được cấp ở đây, theo các điều khoản nói trên, không và sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc gây ra vi phạm bất kỳ (các) thỏa thuận nào mà bạn đã ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào và không có (các) nội dung gửi nào vi phạm bất kỳ bản quyền nào, xâm phạm bất kỳ quyền riêng tư, quyền công khai nào, chứa bất kỳ tài liệu bôi nhọ hoặc vu khống nào, hoặc xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác (bao gồm quyền theo luật chung) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

10. Biện pháp phòng ngừa bảo mật

Trang web và Ứng dụng của chúng tôi có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ việc mất mát, sử dụng sai và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Bất cứ khi nào bạn thay đổi hoặc truy cập thông tin tài khoản của mình, chúng tôi cung cấp việc sử dụng máy chủ bảo mật. Sau khi thông tin của bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt, bảo vệ thông tin khỏi bị truy cập trái phép. Ngay sau khi bạn tuyên bố ý định sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp trên Trang web hoặc Ứng dụng, Trang web hoặc Ứng dụng, tùy từng trường hợp, sẽ chuyển quyền kiểm soát sang một cổng thanh toán xác thực và được chỉ định lấy thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn hoặc thông tin ngân hàng khác và xử lý giao dịch thanh toán.

11. Lựa chọn không tham gia

Nếu bạn muốn, bạn có thể từ chối nhận các thông tin liên lạc không cần thiết (quảng cáo, liên quan đến tiếp thị) từ chúng tôi thay mặt cho các đối tác của chúng tôi và từ chúng tôi nói chung sau khi thiết lập tài khoản. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi, tại support@thanktrip.com, để hủy đăng ký nhận bản tin, ấn phẩm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác của chúng tôi.

Hơn nữa, xin lưu ý rằng tất cả thông tin, bao gồm thông tin cá nhân do bạn cung cấp đều là tự nguyện. Bạn có thể, bất cứ lúc nào, rút lại sự đồng ý của mình, theo Chính sách này. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý cung cấp thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không còn được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa.

Bạn cũng có thể truy cập, sửa đổi, chỉnh sửa và loại bỏ thông tin do bạn cung cấp đã được chúng tôi thu thập. Chúng tôi sẽ không lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào trong thời gian dài hơn yêu cầu cho các mục đích mà thông tin cá nhân có thể được sử dụng hợp pháp hoặc theo yêu cầu của bất kỳ luật nào khác trong thời gian hiện hành. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách này và hiện tại bạn đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng rút lại sự đồng ý hoặc sửa đổi thông tin của mình bằng cách viết thư cho chúng tôi tại support@thanktrip.com và gỡ cài đặt Ứng dụng của chúng tôi thông qua đó bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

12. Quảng cáo trên website

Chúng tôi có thể sử dụng các trang web quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Các trang web đó có thể sử dụng thông tin bao gồm thông tin cá nhân của bạn để cung cấp quảng cáo liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi không thể xác nhận hoặc đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về các chính sách hoặc thông lệ về quyền riêng tư của các trang web quảng cáo bên thứ ba đó. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào do vi phạm quyền riêng tư hoặc các nguyên nhân khác mà bạn có thể phải chịu khi truy cập các trang web quảng cáo của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các chính sách bảo mật của các trang web quảng cáo bên thứ ba có liên quan trước khi truy cập chúng.

13. Bảo mật

Bạn cũng thừa nhận rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số thông tin nhất định (ngoài thông tin có sẵn trên Trang web và Ứng dụng, thuộc phạm vi công cộng) được chúng tôi chỉ định là bí mật. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin bí mật đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Hơn nữa, thông tin của bạn sẽ được coi là bí mật và do đó, sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được yêu cầu về mặt pháp lý để làm như vậy với các cơ quan có thẩm quyền thích hợp hoặc được cho phép theo các điều khoản của Chính sách này.

14. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Với tư cách là người dùng Trang web và Ứng dụng, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn chịu mọi trách nhiệm và rủi ro đối với việc sử dụng Trang web và Ứng dụng, internet nói chung và các tài liệu bạn đăng hoặc truy cập cũng như hành vi của bạn trên và ngoài Trang web và Ứng dụng. Việc bạn sử dụng trang web phải tuân theo Chính sách của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với điều này, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn không sử dụng cổng thông tin này.

Chính sách hoàn/hủy tour

Note: Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

 • Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
 • Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo quy định.

Điều kiện hoàn huỷ tour sẽ phụ thuộc và chính sách của mỗi nhà cung được thông báo trực tiếp trong bản mô tả chính sách tour hoặc dịch vụ đính kèm khi báo giá. Bên dưới là một mẫu chính sách của nhà cung cấp, tuỳ thuộc vào chính sách của mỗi nhà cung cấp mà thời gian và chi phí hoàn huỷ sẽ thay đổi.

Các điều kiện hủy tour đối với ngày thường

- Được chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 20 ngày: Không mất chi phí.

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác ngay sau khi đăng ký đến từ 15-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 50% tiền cọc tour.

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 12-14 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 100% tiền cọc tour.

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-11 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 50% trên giá tour du lịch.

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 05-07 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 70% trên giá tour du lịch.

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-04 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 90% trên giá vé du lịch.

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 100% trên giá vé du lịch.

Các điều kiện hủy tour đối với ngày lễ, Tết

Áp dụng cho các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày Lễ, Tết theo qui định

- Được chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí.

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến khác ngay sau khi đăng ký đến từ 25-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 50% tiền cọc tour.

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 100% tiền cọc tour.

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 17-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 50% trên giá tour du lịch.

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-16 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 70% trên giá tour du lịch.

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-07 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 90% trên giá vé du lịch.

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí hủy tour: 100% trên giá vé du lịch.

Trường hợp bất khả kháng

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hoãn, dời, và hủy chuyến hoặc thay đổi khác của các phương tiện vận chuyển công cộng hoặc các sự việc bất khả kháng khác theo quy định pháp luật…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

Equally attractive
Attractive destination
Type of trip
Time of year

Overview

ThankTrip is a rapid service booking and application plan on the platform.

keep in touch

 • Hotline: 096.678.4576
 • Email: support@thanktrip.com
 • Address: 25 Phu Long Residential Area - Division No. 8, Nguyen Huu Tho Street, Hamlet 5, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Copyright © 2021 TripTech. All rights reserved