main-intro-bg
Khám phá Việt Nam
Cùng ThankTrip
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deseruntmollit anim id est laborum.
Người chơi mỗi ngày
30.000+
Người chơi mỗi ngày
Tổng số lượng token
70.000+
Tổng số lượng token
Thử thách với nhiều cấp bậc khác nhau
150+
Thử thách với nhiều cấp bậc khác nhau
Tổng giá trị giải thưởng được quy đổi từ token
300.000.000+
Tổng giá trị giải thưởng được quy đổi từ token

Khám phá mọi vùng miền

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deseruntmollit anim id est laborum.
Tham gia
Tham gia
Tham gia thử thách để nhận thách đấu
Check-in
Check-in
Các địa điểm trong thử thách
Chia sẻ
Chia sẻ
Chia sẻ và cùng chung vui với bạn bè
Nhận thưởng
Nhận thưởng
Nhận phần thưởng token trong mỗi thử thách đạt được
Play to earn revolution

Chơi để kiếm giải thưởng

Chơi để kiếm giải thưởng

Nhiều vật phẩm quý giá

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deseruntmollit anim id est laborum.
item received
item received
item received
item received
item received
item received
item received
item received

Tham gia cộng đồng ThankTrip
và luôn cập nhật!

xx
xx
xx